ریل و واگن خطی چیست ؟ هدایت کننده خطی (Linear Guide) یا ریل واگن قطعه ای است که به کمک آن می توان تکیه گاه متحرک در یک جهت رفت و برگشت را ایجاد کرد. واگن می تواند در جهت …
ادامه مطلب