قطعات سنگین خودرویی، موتور ها، قالب های صنعتی و … که بسته بندی اولیه خاصی ندارند و با پالت جابجا می شوند برای نگهداری بهتر با پوششی نایلونی استرچ پیچی می شوند. این کار باعث می شود در هنگام انبار …
ادامه مطلب