شیرینگ پک گاز سوز

با استفاده از احتراق گاز به کمک مشعل می توان حرارت مورد نیاز تونل گرمایشی دستگاه شرینک پک را برای جمع شدن نایلون شیرینگ و انام بسته بندی تامین نمود. عمده مصرف انرژی شیرینگ پک گاز سوز صرف حرارت در این محفظه می شود.

معمولا این نوع شرینک به صورت شیرینگ پک دوگانه سوز تولید می گردد که در صورت بروز مشکل از نیروی برق بتوان به عنوان جایگزین استفاده کرد. کارکرد گاز با اتصال لوله شهری انجام می گیرد. همچنین امکان طراحی برای استفاده از برق ۳ فاز و تک فاز وجود دارد.

برخی از ویژگی های دستگاه شیرینگ پارچه

قابلیت ها و امکانات فنی، جنس های به کاربرده شده و سایر ویژگی های این ماشین با توجه به نیاز و درخواست مشتریان گرامی قابل تغییر هستند.

عایق شده با پشم سنگ

امکان استفاده همزمان گاز و برق

دوگانه سوز

ورق کاری کالوانیزه در کوره