شیرینگ پک دوگانه سوز

به منظور صرفه جویی در هزینه های انرژی شیرینگ پک دوگانه سوز طراحی و تولید شده است. این نوع دستگاه شرینک پک تونلی با داشتن برنرهای گازی در دو طرف کوره امکان تغذیه با گاز شهری را داراست. از طرفی به کار گیری المنت در کنار مشعل گازی سبب می شود در مواقع قطع جریان گاز انرژی لازمه به کمک برق سه فاز تامین شود.

برخی از ویژگی های دستگاه شیرینگ پک دوگانه سوز

قابلیت ها و امکانات فنی، جنس های به کاربرده شده و سایر ویژگی های این ماشین با توجه به نیاز و درخواست مشتریان گرامی قابل تغییر هستند.

المنت های میله ای

دارای برنر گازی استاندارد

تابلو برق استاندارد

استفاده از ورق کالوانیزه در کوره