شیرینگ آب معدنی

برای ردیف کردن بطری های آب معدنی و دوغ که عموما از جنس PET تولید می شوند آن ها را شرینک می کنند. این نوع بسته بندی ضمن ارزان و فوری بودن باعث می شود بطری تا به دست مصرف کننده برسند از آلودگی ها دور بمانند.

دستگاه شیرینگ آب معدنی دارای یک ردیف کن است تا بطری ها در کنار هم قرار داده شوند و سپس تیغه دوخت نایلون شرینک را دور بسته قرار دهد. دستگاه شرینک پک آب معدنی با برق و گاز کار می کند. به کار گیری المنت در کنار مشعل گازی سبب می شود در مواقع قطع جریان گاز انرژی لازمه به کمک برق سه فاز تامین گردد.

برخی از ویژگی های شیرینگ آب معدنی

قابلیت ها و امکانات فنی، جنس های به کاربرده شده و سایر ویژگی های این ماشین با توجه به نیاز و درخواست مشتریان گرامی قابل تغییر هستند.

کوره عایق با پشم سنگ

دارای برنر گازی استاندارد

دوگانه سوز

ورق کاری کالوانیزه در کوره