ریبون بلندر استیل

برای به عمل آوری برخی از ترکیبات گرانولی نیازمند همزن یا میکسر صنعتی و دقیق است. دستگاه میکسر پودری با پره هایی مختلف که در امتداد محور جوش کاری شده اند سبب به یک نواختی ترکیب ها می شود. خروجی زیر دستگاه دارای دمپر است تا تخلیه مواد بدون درد سر صورت گیرد.

در این دستگاه امکان تعبیه مخزن اسانس پاش محیا می باشد.

برخی از ویژگی های دستگاه ریبون بلندر استیل

قابلیت ها و امکانات فنی، جنس های به کاربرده شده و سایر ویژگی های این ماشین با توجه به نیاز و درخواست مشتریان گرامی قابل تغییر هستند.

تعبیه چرخ زیر دستگاه

ظرفیت ۴۰۰۰ لیتر

دارای خروجی دمپر

استفاده از استیل با استاندارد مواد غذایی