دور دوز تشک اتوماتیک

دوخت نواری حاشیه تشک خوشخواب از مراحل مهم تولید این محصول است که توسط دستگاه دور دوز تشک انجام می گیرد. به کمک دوردوز می توان لبه تشک های خوشخواب را در کوتاه ترین زمان ممکن دوخت. سرعت کاری در دستگاه دور دوز تشک اتوماتیک توسط کاربر قابل تنظیم است.

برخی از ویژگی های دستگاه نواربر پارچه

قابلیت ها و امکانات فنی، جنس های به کاربرده شده و سایر ویژگی های این ماشین با توجه به نیاز و درخواست مشتریان گرامی قابل تغییر هستند.

تشک برگردان خودکار

موتورها با مارک موتوژن تبریز

سرعت دوخت بالا

رابط کاربری HMI