دستگاه دور دوز تشک خواب

برای اتمام ساخت تشک های خواب فنری و طبی و روی هم قرار دادن لبه ها محصول از دستگاه دور دوز تشک خواب استفاده می کنند. به کمک این دستگاه می توان حدود ۲۰ تشک را در ساعت چرخ دوزی نمود.

برخی از ویژگی های دستگاه دور دوز تشک خواب

قابلیت ها و امکانات فنی، جنس های به کاربرده شده و سایر ویژگی های این ماشین با توجه به نیاز و درخواست مشتریان گرامی قابل تغییر هستند.

رابط کاربری هوشمند HMI

موتروها با مارک موتوژن تبریز

قابلیت برگرداندن تشک