دستگاه استرچ پالت اتوماتیک

استرچ کردن محصولات به کمک نایلون یکی از روش های بسته بندی محتویات روی پالت است که به کمک دستگاه استرچ پالت اتوماتیک انجام می شود. این ماشین در مدل های متنوعی برای کاربری های مختلف تولید می گردد.

برخی از ویژگی های دستگاه استرچ پالت اتوماتیک

قابلیت ها و امکانات فنی، جنس های به کاربرده شده و سایر ویژگی های این ماشین با توجه به نیاز و درخواست مشتریان گرامی قابل تغییر هستند.

استهلاک کم

موتور قدرتمند

قابلیت کشش فیلم استرچ