درب بند بطری دستی

دستگاه درب بند دستی مناسب تولیدی های کوچک برای افزایش سرعت تولید است. درب بند بطری دستی با سه هد مختل تولید می شود. استهلام دستگاه کم است و کاربری راحتی دارد و نیازمد یک کاربر برای عملیات درب بندی است.

برخی از ویژگی های دستگاه درب بند بطری دستی

قابلیت ها و امکانات فنی، جنس های به کاربرده شده و سایر ویژگی های این ماشین با توجه به نیاز و درخواست مشتریان گرامی قابل تغییر هستند.

وزن بسیار کم

کارکرد بادی

دارای سه عدد سری