استرچ پالت فرودگاهی

سرعت در بسته بندی و قابلیت جابجایی سریع دستگاه از ویژگی های ممتاز دستگاه استرچ فرودگاهی به شمار می آید. مسافران در سفرهای بین کشوری می بایست بارهای خود را از نظر ریزش و باز شدن محکم کنند، به همین دلیل این دستگاه می تواند کاربرد زیادی داشته باشد.

برخی از ویژگی های استرچ پالت فرودگاهی

قابلیت ها و امکانات فنی، جنس های به کاربرده شده و سایر ویژگی های این ماشین با توجه به نیاز و درخواست مشتریان گرامی قابل تغییر هستند.

استهلاک کم

موتورها با مارک موتوژن تبریز

وجود چرخ های محکم در زیر دستگاه

قابلیت کشش فیلم استرچ