• شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8 صبج لغایت 6 بعد از ظهر
  • نمونه دستگاه های ساخته شده
دستگاه برش رول پارچه ماسک
شیرینگ پک گاز سوز
استرچ پیچ فرودگاهی
شیرینگ آب معدنی
دستگاه پرکن کیسه
دستگاه شیرینگ پارچه
استرچ فرودگاهی
دستگاه پرکن روغن
شیرینگ پک دوگانه سوز
دستگاه رول بر CNC پارچه
دستگاه بسته بندی خوشخواب
دستگاه استرچ کش اتوماتیک
دستگاه استرچ پالت بسته بندی
ریبون بلندر استیل
دستگاه دور دوزی تشک
درب بند بطری دستی
میز ترافیک بسته بندی
دستگاه گالن پرکن 20 لیتری
شیرینگ پک تونلی
دستگاه استرچ پالت اتوماتیک
بسته بندی تشک خوشخواب
استرچ پالت فرودگاهی
دور دوز تشک اتوماتیک
دستگاه بسته بندی تشک خوشخواب
دوردوز خوش خواب نیمه اتوماتیک
دستگاه نواربر پارچه
دستگاه دور دوز تشک خواب
دستگاه اتوماتیک دور دوز تشک
دستگاه رول بر پارچه و چرم
دوردوز تشک نیمه اتوماتیک