مشعل یا برنر وسیله ای است که گاز در آن جریان یافته و از خروجی آن شعله های آتش زبانه می کشد. این مشعل‌ها برای احتراق با گاز طراحی و ساخته شده اند. شدت سوخت و ساز به کمک شیر کنترل می شود. مقاطع این ردیف برنر می تواند بیضی، گرد، دایره ای و اشکال دیگر باشد. به این مشعل ها در اصطلاح برنرهای بخاری گازی ای گفته می شود.

روزنه خروج آتش می تواند بر اساس میزان حرارت مورد نیاز متفاوت باشد. همچنین در دستگاه هایی که شکل شعله اهمیت دارد برای زیبایی از سوراخ های قرینه و مختلف استفاده می کنند.

بیشتر بخوانید: راهنمای خرید دستگاه شرینک پک

شعله برنر گازی

شعله برنر گازی

کاربرد برنر گازی

یکی از کاربردهای این نوع مشعل در دستگاه شرینک پک است. برای تامین گرمای داخل کوره شرینک از دو عدد برنر در کنار دستگاه استفاده می شود. مشعل های مورد استفاده در اینجا نیز از نوع برنر بخاری گازی هستند که از ورق فولاد زنگ نزن (Stainless Steel) تولید می شوند. لبه های ورق نیز به صورت فرنگی پیچ ده روی یکدیگر قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید: کاربرد پشم سنگ

برنر در شیرینگ گاز سوز

برنر در شیرینگ گاز سوز